رست قهوه‌ 15 کیلویی تلاش صنعت

روش خنک کاری سریع

یوزر فرندلی (استفاده آسان) بودن سیستم

استفاده از قطعات استاندارد روز دنیا

استفاده از علم انتقال حرارت

تعیین مقدار پخت بر اساس زمان مورد نظر

استفاده از قطعات استاندارد روز دنیا

ویژگی های رستر 15 کیلویی صنعت تلاش